Dịch vụ chỉ có tại JVC

Tư vấn nhân sự

Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực nhân sự dành cho người Việt Nam ở Nhật, chúng tôi tự hào cung cấp các dịch vụ sau:

Thông dịch và phiên dịch

Với đội ngũ nhân viên người Việt (sống trên 10 năm tại Nhật) chiếm hơn 60% số lượng nhân viên, JVC tự hào cung cấp dịch vụ thông dịch và phiên dịch với mức độ tin cậy cao nhất và tốc độ nhanh nhất.

  • Nhật ⇔ Việt
  • Việt ⇔ Nhật

Đặc biệt với dịch vụ hỗ trợ chỉnh sửa các văn bản theo đúng ngôn ngữ bản xứ

  • Nhật ⇒ Nhật
  • Việt ⇒ Việt
  • Điều tra thị trường
  • Tư vấn phác thảo kế hoạch đầu tư tại Nhật Bản
  • Tư vấn thành lập công ty tại Nhật Bản
  • Tư vân nguồn nhân sự chủ chốt quyết định sự thành công cho các dự án

Tư vấn đầu tư Nhật Việt

JVC tự hào với 3 nhân tố căn bản:
1) Chủ đầu tư và các cố vấn đến từ 5 ngành chủ chốt trong nền kinh tế phát triển gồm tài chính, bất động sản, xây dựng, nhân sự, luật.
2) Tự bản thân giám đốc lấy mình làm thuốc thử cho công cuộc khởi nghiệp của người Việt tại Nhật.
3) Nhân viên của JVC ngoài việc tích lũy kinh nghiệm thực tế còn đạt được những bằng cấp bắt buộc trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư.

Là nền tảng cho việc hỗ trợ các công ty Việt Nam tiến vào thị trường Nhật Bản và ngược lại.

  • Tư vấn chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường Nhật Bản
  • Tư vấn cải tổ công ty theo mô hình sản xuất Toyota