gap doi tac pho Viet

Gặp gỡ Giám đốc Phở Việt

Với mong muốn đem đến thật nhiều việc làm cho các bạn du học sinh đang học tập tại Nhật. Vừa qua JVC đã gặp gỡ giám đốc Trần Văn Quang của Phở Việt để bàn kế hoạch nhận người lao động cho các quán ăn.

Ăn tối cùng giám đốc Trần Văn Quang

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email