cong tac 1.2019 GTC

Gặp gỡ và làm việc với Công ty CP giáo dục, thương mại du lịch toàn cầu

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhật thì việc tìm kiếm các đối tác tại Việt Nam rất quan trọng. Vì vậy, điểm đến tiếp theo trong chuyến công tác tại Việt Nam – cuộc gặp gỡ giữa JVC và Công ty CP giáo dục, thương mại du lịch toàn cầu (đại diện trường Cao đẳng du lịch Hà Nội).

Chụp ảnh kỉ niệm với công ty GTC

Là một công ty hoạt động song song với hai lĩnh vực giáo dục và thương mại du lịch. Hàng năm, cứ vào mỗi kỳ nhập học công ty lại có một số lượng lớn khoảng 500 học viên sang Nhật nhập học vào các kì tháng 4 và tháng 10.

Sau cuộc thảo luận này thì hai bên công ty sẽ có những sự hợp tác để đến những công việc cho các bạn du  học sinh trong tương lai.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email