JVC Lam Them

Highlight features
  • Tạo và hoàn thành Sơ Yếu Lý Lịch
  • Tìm việc làm thêm ngoài giờ học
  • Chia sẽ thông tin công việc
  • Chia sẽ kinh nghiệm sống và làm việc dành cho du học sinh mới tới Nhật
Download on App Store or Google Play